Tuyển tập các đề trọng tâm và các tác phẩm có khả năng thi TN 2022

Do nội dung khá dài nên chúng tôi chia thành nhiều phần. Các bạn click vào tên từng tác phẩm để theo dõi được nội dung chi tiết:

Các đề chuyên sâu đoạn thơ

Tây Tiến………………………………………….…………(03 đoạn)
Việt Bắc……………………………………………………(06 đoạn)
Đất nước……………………………………………………(06 đoạn)
Sóng………………………………………….………… …(04 đoạn)
Đàn ghi ta của Lorca………………………………………

Các đề chuyên sâu đoạn văn

Tuyên ngôn độc lập …….……………………………………(2 đoạn)
Người lái đò sông Đà…………………………………………(5 đoạn)
Ai đã đặt tên cho dòng sông?……………………….………… (6 đoạn)
Vợ chồng A Phủ………………………………………………(6 đoạn)
Vợ nhặt…………………………………………………………(6 đoạn)
Rừng xà nu……………………………………………………(3 đoạn)
Chiếc thuyền ngoài xa…………………………………..……(5 đoạn)
Hồn Trương Ba, da hàng thịt…………………………………(5 đoạn)

 

Tải tài liệu file mềm tại đây :

Đoạn thơ

Đoạn văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *