Giáo án Ngữ văn 12

Soạn giáo án bài Tây Tiến theo định hướng phát triển năng lực

Tiết 17: Đọc văn Ngày soạn:  …../…./…… Ngày dạy:…../…./……                        TÂY TIẾN                                         QUANG DŨNG   Mục tiêu: Giúp…

Đọc tiếp