Đề thi Khối 12

Luyện đề ôn tập bài Chiếc thuyền ngoài xa theo đoạn

 CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA                                                                         NGUYỄN MINH CHÂU   Đoạn 1:        “Ngay lúc ấy, chiếc thuyền đâm thẳng vào…

Đọc tiếp