Bài tập tiếng việt

Giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

  DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ                                                                             (NGỮ VĂN 10) BƯỚC 1: XÁC…

Đọc tiếp

Giáo án bài thự hành các kiểu câu trong văn bản soạn theo 5 hoạt động

TUẦN 19                                                                                                                  Tiết 70           THỰC HÀNH MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN   MỤC TIÊU. – Củng…

Đọc tiếp