Giáo án Ngữ văn 11

Bài soạn Người trong bao theo định hướng phát triển năng lực

Bài soạn theo định hướng phát triển năng lực Tiết  98 NGƯỜI TRONG BAO                                                                          A.P.Sê –khốp MỤC TIÊU BÀI…

Đọc tiếp

Giáo án bài thự hành các kiểu câu trong văn bản soạn theo 5 hoạt động

TUẦN 19                                                                                                                  Tiết 70           THỰC HÀNH MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN   MỤC TIÊU. – Củng…

Đọc tiếp