Giáo án

Bài soạn Người trong bao theo định hướng phát triển năng lực

Bài soạn theo định hướng phát triển năng lực Tiết  98 NGƯỜI TRONG BAO                                                                          A.P.Sê –khốp MỤC TIÊU BÀI…

Đọc tiếp

Giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

  DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ                                                                             (NGỮ VĂN 10) BƯỚC 1: XÁC…

Đọc tiếp