Cảm nhận về nhân vật Dung và chủ đề của truyện “Ông ngoại” của Nguyễn Ngọc Tư

                                                                                                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023– 2024 MÔN: NGỮ VĂN…

Đọc tiếp

Đọc hiểu Người sót lại của Rừng Cười (Võ Thị Hảo), nghị luận về chiến tranh và thân phận con người

                                                                                             KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II                                                                                                        NĂM HỌC: 2023 – 2024                                                                                                          Môn: Ngữ văn…

Đọc tiếp