nhàn

Nhân cách nhà Nho chân chính trong hai bài thơ: Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bài ca ngắn đi trên bãi cát Cao Bá Quát

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)                                                                                                Môn: NGỮ VĂN Câu 1: (8.0 điểm) Một…

Đọc tiếp

Đề và đáp án học sinh giỏi môn văn lớp 11 Thanh Hóa 2019. đề dự bị 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH               THANH HÓA                                             NĂM HỌC 2018-…

Đọc tiếp