Đề kiểm tra ngữ văn 10

Đề  517
Đề bài:
Bài 1 : đọc  những câu văn miêu tả Đăm Săn sau đây và trả lời câu hỏi: “Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây” ; “Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc” ; “Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung” ; “đôi mắt long lanh như mắt chim ghếch ăn hoa tre” ; “Bắp chân chàng to bằng cây xà ngang, bắp đùi chàng to bằng ống bễ, sức chàng ngang sức voi đực, hơi thở chàng ầm ầm tựa sấm dậy, chàng nằm sấp thì gãy rầm sàn, chàng nằm ngửa thì gãy xà dọc”…
(Trích Đăm Săn- sử thi Tây Nguyên)
Câu hỏi:
1.vì sao Đăm Săn chiến đấu với Mtao Mxây?
2.biện pháp nghệ thuật  nào được sử dụng  trong những câu văn trên? tác dụng của biện pháp đó?
3.Qua đoạn trích, em hiểu gì về tài năng của Đăm Săn?
4. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Bài  2: hãy hình dung lúc hai cha con An Dương Vương lên  ngựa chạy trốn, Mỵ châu không rắc lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy, em hãy nhập vai Mỵ Châu kể lại  truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy theo cách kết thúc khác
Đề 627
Bài 1 : Đọc  những câu văn sau đây và trả lời câu hỏi:
“đoàn người đông như bầy cà-tong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Thế là Đăm Săn nay càng thêm giàu có, chiêng lắm la nhiều. Tôi tớ mang của cải về nhiều như ong đi chuyển nước, như vò vẽ đi chuyển hoa, như bầy trai gái đi giếng làng cõng nước”

 (Trích Đăm Săn- sử thi Tây Nguyên)

1.đoàn người ở đây gồm những ai? Họ đang đi đâu?
2.biện pháp nghệ thuật  nào được sử dụng  trong những câu văn trên? tác dụng của biện pháp đó?
3.qua việc miêu tả đoàn ngườitôi tớ, tác giả dân gian muốn bày tỏ thái độ và tình cảm gì đối với nhân vật chính của tác phẩm?
4. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Bài  2: hãy hình dung lúc hai cha con An Dương Vương lên  ngựa chạy trốn, Trọng Thủy dẫn quân lính đuổi theo và cứu Mỵ Châu, em hãy nhập vai Mỵ Châu kể lại  truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy theo cách kết thúc khác
 
Đề  839
Bài 1 : đọc  những câu văn sau đây và trả lời câu hỏi:
 “Đến lúc này, Mtao Mxây  bảo  Hơ Nhị quăng cho hắn miếng trầu. Nhưng Đăm Săn đã đớp được miếng trầu. Chàng nhai trầu, sức chàng tăng lên gấp bội.”
(…)Đến lúc này Đăm Săn  đã thấm mệt. Chàng vừa chạy vừa ngủ  mộng thấy ông Trời.
Đăm Săn :  Ối chao,chết mất thôi ông  ơi ! Cháu đâm mãi mà không thủng  hắn !”.
Ông Trời : “Thế ư,cháu ? Vậy thì cháu hãy lấy một cái chày mòn ném vào vành tai hắn là được”.
Đăm Săn bừng tỉnh,chộp ngay một cái chày mòn, ném trúng vào vành tai kẻ địch.
(Trích Đăm Săn- sử thi Tây Nguyên)
Câu hỏi:
1.  ý nghĩa của hình ảnh miếng trầu trong đoạn trích trên?
2.Vai trò của ông trời đối với cuộc chiến đấu và chiến thắng của Đăm Săn được thể hiện  như thế nào?
3.sáng tạo chi tiết miểng trầu và nhân vật ông trời, tác giả dân gian muốn bày tỏ thái độ và tình cảm gì đối với nhân vật chính của tác phẩm?
4. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Bài  2: hãy hình dung lúc hai cha con An Dương Vương lên  ngựa chạy trốn, Mỵ châu không rắc lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy, em hãy nhập vai Mỵ Châu kể lại  truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy theo cách kết thúc khác
Đề 941
 Đề bài:
Bài 1 : đọc  những câu văn miêu tả Đăm Săn sau đây và trả lời câu hỏi: “Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây” ; “Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc” ; “Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung” ; “đôi mắt long lanh như mắt chim ghếch ăn hoa tre” ; “Bắp chân chàng to bằng cây xà ngang, bắp đùi chàng to bằng ống bễ, sức chàng ngang sức voi đực, hơi thở chàng ầm ầm tựa sấm dậy, chàng nằm sấp thì gãy rầm sàn, chàng nằm ngửa thì gãy xà dọc”…
(Trích Đăm Săn- sử thi Tây Nguyên)
Câu hỏi:
1.vì sao Đăm Săn chiến đấu với Mtao Mxây?
2.biện pháp nghệ thuật  nào được sử dụng  trong những câu văn trên? tác dụng của biện pháp đó?
3.Qua đoạn trích, em hiểu gì về tài năng của Đăm Săn?
4. Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Bài  2: hãy hình dung lúc hai cha con An Dương Vương lên  ngựa chạy trốn, Trọng Thủy dẫn quân lính đuổi theo và cứu Mỵ Châu, em hãy nhập vai Mỵ Châu kể lại  truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy theo cách kết thúc khác
(Tài liệu sưu tầm )

Lưu ý: Đây là đề thi theo cấu trúc cũ, các bạn có thể vào link này để cập nhật những đề thi theo cấu trúc năm nay nhé :  Tuyển tập đề thi ngữ văn 10

 Xem thêm: Tuyển tập đề thi về các tác phẩm lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *